Personalet på Ansager Dyrehospital

På kontoret styrer Linette og Linda tidsbestilling, koordinering og salg af artikler. Karen er vores bogholder.

Den daglige pleje af de indlagte patienter forestås af vores veterinærsygeplejerske under ledelse af en ansvarshavende dyrlæge. Sygeplejersken arbejder desuden i Ansager Dyrehospitals eget laboratorium. For eksempel undersøger vi mange gødningsprøver for parasitter. De indlagte patienter følges også efter behov med blodprøveanalyser på laboratoriet.

Vi har fire veterinære service medarbejdere som bl.a. kører hospitalets ambulance. De passer staldene, og desuden assisterer de ved behandling og undersøgelse af patienterne. En af medarbejderne har også en uddannelse som hesteinseminør.

I alt seks dyrlæger er beskæftiget på Ansager Dyrehospital. De fem arbejder på fuld tid med heste, mens den ene arbejder på deltid udelukkende med smådyr.

Vi tilstræber på Ansager Dyrehospital, at vi har den sidste nye viden indenfor diagnostik, behandling og operationsteknikker for heste. Derfor deltager vi hyppigt i danske og internationale kongresser. Ligeledes ønsker vi at have alt nødvendigt udstyr til diagnostik, behandling og operation, således at alle gængse former for behandlinger og indgreb kan iværksættes.

gruppebillede2012

Ansager Dyrehospital ApS

Gartnerhaven 5,
6823 Ansager
Tlf. +45 7529 7066
post@ansagerdyrehospital.dk